Over ons

De stichting RTC-Hollandse Delta

RTC Hollandse Delta Het organisatorisch en sporttechnisch beleid van de stichting RTC-Hollandse Delta is en blijft een voortschrijdend proces om tot een optimale organisatie van talentherkenning en talentontwikkeling in onze (deel)regio te komen. In de afgelopen seizoenen heeft het RTC-HD belangrijke stappen gezet en is de structuur vernieuwd en gewijzigd. De aandacht ligt op het structureel verder uitbouwen van deze veranderingen om onze visie en doelstellingen nog duidelijker en transparanter te maken om onze uiteindelijke ambitie (indirect) te realiseren: internationale aansluiting behouden (dames) of realiseren (heren) met de topwaterpolo landen.

Het WOC Regio West legt zich primair toe op het aanbieden van extra trainingsfaciliteiten gericht op alle waterpoloclubs in de regio en doet dat middels de Regionale Waterpoloschool (RWPS) West en het aanbieden van clinics voor de allerjongste jeugd.

Het RTC-HD zal als zelfstandige entiteit zich primair richten op het herkennen (identificeren) en ontwikkelen van potentiële waterpolo talenten in de Regio Dordrecht/Rotterdam en doet dit middels een Top-, Talent- en een Instroomprogramma.

Uitgangspunten

  • RTC-HD is een onafhankelijke entiteit en erkend door de KNZB (Bondsbureau en/of Regio West), d.w.z. juridische en financieel zelfstandig.
  • RTC-HD maakt organisatorisch en sporttechnisch integraal deel uit van het topsportbeleid van de KNZB Waterpolo.
  • RTC-HD wil met een gestructureerde opleiding, mede gebaseerd op het MOW en een sporttechnische visie op de (middel)lange termijn, haar doelstellingen en ambities realiseren.
  • De kerntaken van de RTC-HD zijn talentherkenning (identificatie) en talentontwikkeling.
  • Het RTC-HD richt zich nadrukkelijk op (top)talenten van alle waterpoloverenigingen in de deelregio Dordrecht/Rotterdam, maar staat ook open voor andere (deel)regio’s.
  • In het RTC-HD staan (top)talenten in de leeftijd van 11 t/m 21 jaar als individu centraal en worden naar behoefte verschillende programma’s aangeboden (MOW); het teambelang is daarbij ondergeschikt.
  • In het RTC-HD wordt het beoefenen van (top)sport en het volgen van onderwijs/studie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
  • Deelnemers aan het RTC-HD zijn lid van een vereniging naar eigen keuze. De aangewezen, en als zodanig geïdentificeerde, talenten dienen evenwel de ambitie te hebben om op een zo hoog mogelijk wedstrijdniveau te willen spelen.
  • Het RTC-HD wordt sporttechnisch en organisatorisch aangestuurd door haar eigen staf en kader, welke geregeld overleg en afstemming hebben met het WOC-RW en de KNZB.

Visie, ambitie en doelstellingen

De topsportstructuur van de KNZB is gericht op het herkennen en ontwikkelen van potentiële waterpolotalenten op de (middel)lange termijn voor (Jong) Oranje. Op basis daarvan heeft het RTC-HD talentherkenning (vanaf sportparticipatie) en talentontwikkeling (tot topsport) vastgelegd in haar Regionale Waterpolo Talent Route. In deze route is een rol weggelegd voor meerdere betrokken partijen en worden programma’s en evenementen beschreven.

Het RTC-HD initieert en coördineert de talentherkenning en talentontwikkeling in haar deelregio en werkt daartoe samen met de (WFN) clubs in die deelregio, het WOC-RW en de KNZB.

Het RTC-HD levert een specifiek gerichte bijdrage aan het verbeteren van het (spel)niveau voor de individuele en als zodanig geïdentificeerde (top)talenten onder 21 jaar uit de Regio. Zij bieden daartoe (top)sportfaciliteiten aan en doen dit in optimale afstemming met onderwijs/studie. De programma’s worden aangeboden door kwalitatief goed opgeleid sporttechnisch kader en specialisten, niet alleen ten behoeve van de sporters, maar ook t.b.v. het sporttechnisch kader van de betrokken verenigingen.

Het RTC-HD biedt 3 opeenvolgende programma’s aan, waardoor de beste regionale (top)talenten in staat worden gesteld zich individueel te ontwikkelen en waarbij de internationale waterpolostandaard als norm geldt:

RTC-HD organiseert een RTC Instroomprogramma waaraan enthousiaste en talentvolle sporters uit de Regio tot 12 jaar kunnen deelnemen.

RTC-HD organiseert een RTC Talentprogramma, waaraan talentvolle en geselecteerde sporters uit de Regio vanaf 12 jaar (in beginsel vanaf eerstejaars VO) kunnen deelnemen.

RTC-HD organiseert een RTC Topprogramma, waaraan talentvolle en geselecteerde (top)sporters uit de Regio vanaf 12 jaar (in beginsel vanaf eerstejaars VO) kunnen deelnemen.

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring