Het topprogramma

Dit is de uitbreiding voor de (Jong Oranje) talenten

Topprogramma Dit intensieve trainingsprogramma is geschikt voor geïdentificeerde (top)talenten met een hoog spel- en zwemniveau qua aanleg en fysieke en mentale competenties. Het RTC-topprogramma is daarmee een belangrijke schakel in de ontwikkeling van (top)talenten met sportieve ambities. Het programma is altijd een aanvulling op het eigen clubprogramma en uitermate geschikt voor sporters die opgenomen zijn in Jong Oranje.

De KNZB, NOC*NSF en de Gemeente Dordrecht hebben het Regionaal Talent Centrum (RTC) van Hollandse Delta officieel erkend en stimuleren deelname aan het RTC-topprogramma. Daar komt bij dat de KNZB een beleidsvoornemen heeft om de jongste Jong Oranje selecties voornamelijk te laten trainen in erkende RTC’s. De KNZB richt dan inzake Jong Oranje vooral haar focus op deelname aan en de voorbereiding op de Europese- en Wereld Jeugd Kampioenschappen.

Aanbod

 • 4x per week (ma, di, wo en do) watertrainingen van 1½ uur in de ochtend en in het zwembad van de Sportboulevard.
 • Tot 3x per week (ma, di en do) specifieke land- en krachttrainingen van 1 uur in de middag en in het Performance Centre van het Dordt Sport Talentcentrum (DST) van de Sportboulevard.
 • Aanvullend of vervangend zijn individuele land- en krachttrainingen in overleg mogelijk.
 • Trainingen en fysieke monitoring o.l.v. Sportfysiotherapeuten van “Topfysio” en de RTC-Talenttrainer; Trainers en Sportfysio’s zijn ervaren en gekwalificeerd.
 • Het talent staat centraal middels individuele begeleiding, d.w.z. dat de belastbaarheid zoveel mogelijk persoonlijk zal worden afgestemd.
 • Uitstekende ondersteuning door het Multi Disciplinair Begeleiding (MDB) team van het DST, dat onderdeel is van het “CTO Metropool”. Dat betekent optimale paramedische en sociaal-maatschappelijke begeleiding, zoals:
 • Sportarts en Sportfysio (keuringen, motorische testen en trainingen).
 • Sportpsycholoog (intake, training en advies).
 • Sportdiëtiste en Lifestylecoach (intake, begeleiding en advies)
 • Onderwijszaken (afstemming, begeleiding, advies en controle).
 • Het DST heeft naast een krachttrainingsruimte de beschikking over een “huiskamer” en een studieruimte voor haar sporters.
 • De trainingen worden gegeven conform het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB.
 • Onderwijs wordt optimaal afgestemd op de sportieve ambities van onze sporters, d.w.z. deelname is in beginsel alleen mogelijk als men onderwijs volgt aan het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht. Een andere school is alleen mogelijk op eigen initiatief en als aan alle andere voorwaarden kan worden voldaan.

Voorwaarden

 • De algemene voorwaarden RTC Waterpolo HD 2019-2020 zijn van toepassing (zie Formulieren):
 • Sporters met een NOC*NSF topsport- of talentstatus (via de KNZB afgegeven) en geselecteerden voor Jong Oranje of qua niveau daar dicht tegen aan zittend (naar inzicht van de RTC-Talenttrainer) komen in aanmerking.
 • Leeftijd vanaf 12 jaar en Voortgezet Onderwijs volgend.
 • In beginsel plaats voor ±16 deelnemers per seizoen; deelname wordt gegarandeerd voor één seizoen.
 • Deelname aan een teststraat van KNZB en/of DST kan deel uitmaken van de procedure.
 • POP (persoonlijk ontwikkel plan) formulier invullen.
 • Begeleiding door het Multi Disciplinair Begeleidingsteam van het Dordt Sport Talentcentrum.
 • Gebruik van een Persoonlijk Logboek om het plannen van alle (persoonlijke) activiteiten te optimaliseren en de arbeid-rustverhouding te monitoren.
 • Inschrijfformulier volledig invullen en ondertekenen (zie Formulieren).
 • De eigen bijdrage is all-in, d.w.z. incl. water-, land- en krachttrainingen en ondersteuning vanuit het DST (zie Financiën).
 • De club dient op de hoogte te zijn van de deelname. De clubtrainer is altijd welkom tijdens de trainingen.